Agenda ALV op 10 april 2018

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018
Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg
Aanvang: 19:45 uur, vanaf 19:30 uur koffie/thee

Agenda:
Opening
Notulen 4 april 2017
Mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie (dhr. Koopman en dhr. Veurink)
Benoeming nieuw lid kascommissie
Van de voorzitter
Bestuurssamenstelling Erna Hekert is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Wij zijn bezig het bestuur weer voltallig te krijgen. Mochten er kandidaten zijn dan moeten die vóór de vergadering worden ingediend en door tenminste 10 leden worden gesteund.
Rondvraag Uitgebreide onderwerpen graag van tevoren indienen bij de secretaris
Uitleg AED
Sluiting
Hierna is er gelegenheid voor gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

Namens het bestuur:
Erna Hekert
Berkenlaan 5
Email: heemserbos@gmail.com

Geef een reactie

Your email address will not be published.