Agenda ALV op 4 april 2017

Belangenvereniging Heemserbos

ALV op 4 april 2017
Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg
Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur koffie en thee.

Agenda:
Opening
Notulen 5 april 2016
Mededelingen
Jaarverslag Secretaris (bijlage 1)
Jaarverslag penningmeester (bijlage 2)
Verslag kascommissie (dhr. Koopman en mevr. De Jong)
Benoeming nieuw lid kascommissie
Van de voorzitter
Bestuurssamenstelling: Mireille Gruppen treedt af i.v.m. verhuizing. Wij dragen Geesje Nieuwenhuis voor als opvolger. Ria Braaksma is aftredend, zij stelt zich herkiesbaar Mochten er tegenkandidaten zijn dan moeten die vóór de vergadering worden ingediend en door tenminste 10 leden worden ondersteund.
Rondvraag Uitgebreide onderwerpen graag van te voren indienen bij de secretaris
Sluiting
Hierna is er gelegenheid voor gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Namens het bestuur,
Erna Hekert
Berkenlaan 5, Hardenberg
Email: heemserbos@gmail.com

Geef een reactie

Your email address will not be published.