Author's posts

N34

N34 Voor de laatste informatie over de N34 kunt u kijken op: www.overijssel.nl/n34

Mededeling van de wijkagent

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Frank Scheper: Het zal u en jullie niet ontgaan zijn, maar in de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk Heemse. Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is eer één te veel Daarom …

Continue reading

Nieuwbouwplannen 16 juni 2017

Er komt een nieuw Clara Feyoena Heem. In december start op de huidige locatie nieuwbouw van het psychogeriatrische verpleeghuis. De voorbereiding zijn in volle gang. Zie voor meer informatie: https://www.saxenburgh.nl/algemeen/nieuws/bericht/500/nieuwbouw-clara-feyoena-heem

Agenda ALV op 10 april 2018

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018 Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Aanvang: 19:45 uur, vanaf 19:30 uur koffie/thee Agenda: Opening Notulen 4 april 2017 Mededelingen Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Verslag kascommissie (dhr. Koopman en dhr. Veurink) Benoeming nieuw lid kascommissie Van de voorzitter Bestuurssamenstelling Erna Hekert is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Wij zijn bezig het …

Continue reading

Artikel Rob Meijer (politie)

Van uw wijkagent Rob Meijer: Aangifte/melding wat doet de politie ermee? Als wijkagent kan ik niet in mijn eentje zorgen voor uw veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit hoop ik dan ook samen met bewoners en andere partners te doen. Daarvoor is wel uw melding nodig. LET OP!! Een melding is iets anders dan …

Continue reading

Snippergroen

Snippergroen De bijeenkomst over het snippergroenbeleid van de gemeente waar de heer E. Berkelmans een toelichting heeft gegeven, heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 november 2011.   14 december 2011:De heer E. Berkelmans, projectleider beleid snippergroen gemeente Hardenberg, laat het volgende weten:Mijn toezegging op de bijeenkomst van 3 november ’11 om met ongeveer 5 weken meer duidelijkheid te verstrekken, loopt …

Continue reading