Category: ALV

Agenda ALV op 10 april 2018

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018 Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Aanvang: 19:45 uur, vanaf 19:30 uur koffie/thee Agenda: Opening Notulen 4 april 2017 Mededelingen Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Verslag kascommissie (dhr. Koopman en dhr. Veurink) Benoeming nieuw lid kascommissie Van de voorzitter Bestuurssamenstelling Erna Hekert is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Wij zijn bezig het …

Continue reading