Category: ALV

Agenda ALV op 10 april 2018

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018 Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Aanvang: 19:45 uur, vanaf 19:30 uur koffie/thee Agenda: Opening Notulen 4 april 2017 Mededelingen Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Verslag kascommissie (dhr. Koopman en dhr. Veurink) Benoeming nieuw lid kascommissie Van de voorzitter Bestuurssamenstelling Erna Hekert is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Wij zijn bezig het …

Continue reading

Notulen ALV 4 april 2017

Notulen Algemene Vergadering 4 april 2017 Opening Voorzitter Christiaan Boeve opent de vergadering. Alle aanwezigen (18) worden van harte welkom geheten. Tevens worden de schriftelijke afmeldingen (6) voorgelezen. Er komen geen aanvullingen vanuit de aanwezigen. Verder is er één mail binnengekomen die bij punt 10 wordt besproken. Notulen 5 april 2016 Deze zijn te vinden …

Continue reading

Agenda ALV op 4 april 2017

Belangenvereniging Heemserbos ALV op 4 april 2017 Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur koffie en thee. Agenda: Opening Notulen 5 april 2016 Mededelingen Jaarverslag Secretaris (bijlage 1) Jaarverslag penningmeester (bijlage 2) Verslag kascommissie (dhr. Koopman en mevr. De Jong) Benoeming nieuw lid kascommissie Van de voorzitter Bestuurssamenstelling: Mireille Gruppen treedt af …

Continue reading

Notulen ALV 5 april 2016

Locatie Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg Opening Voorzitter Christiaan Boeve opent de vergadering. Alle aanwezigen (26) werden van harte welkom geheten. Tevens werden de schriftelijke afmeldingen (6) voorgelezen. Notulen 1 april 2015 Deze waren te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl Vanuit de aanwezigen kwam naar voren dat deze niet geopend konden worden. Als je intikt Heemserbos met …

Continue reading

Agenda ALV op 5 april 2016

Belangenvereniging HeemserbosAlgemene Ledenvergadering op dinsdag 5 april 2016Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en theeAgenda: Opening Notulen 1 april 2015  Deze zijn te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl Mededelingen  De contributie blijft hetzelfde: gezinnen € 15,-, alleenwonende €12,-. rekeningnummer: NL09 RABO 03849 36342 t.n.v. de penningmeester Belangenvereniging Heemserbos Jaarverslag …

Continue reading

Notulen ALV Heemserbos 1 april 2015

Belangenvereniging Heemserbos Notulen Algemene Ledenvergadering 1 april 2015 Locatie: Sjaloomkerk Welkom Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie, thee en erbij: een koekje.Onze wijkgenoten “druppelen” binnen. Opening Rond de klok van 19.45 uur opent onze voorzitter Martin Kedde de bijeenkomst. Helaas constateert hij, net als in 2014, een matige opkomst. Maar u bent er! Laten we beginnen.Er zijn extra notulen en andere …

Continue reading