Contact

Belangenvereniging Heemserbos
Elzenlaan 21
7771 DK Hardenberg
Tel: 0523 235544
Email: info@belangenverenigingheemserbos.nl

Contributie Belangenvereniging Heemserbos
In 2010 zijn we overgegaan naar betaling van de contributie middels jaarlijkse (bij voorkeur automatische) overschrijving.

De contributie bedraagt €15,- per adres en €12,- per alleenstaande per jaar.

Rekeningnummer: NL09 RABO 0384 9363 42 t.n.v. penningmeester Belangenvereniging Heemserbos.

Wij verzoeken u om uw bank opdracht te geven tot automatische betaling met een mutatiedatum vóór 1 maart.