Geen algemene ledenvergadering in april 2020

Beste leden van de Belangenvereniging Heemserbos

Normaal gesproken zou bij u rond deze tijd de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering in de bus vallen, maar zoals iedereen weet is de situatie ingrijpend veranderd als gevolg van het coronavirus. Het zijn onzekere tijden en iedereen bekijkt per dag of per week wat de komende periode verstandig is om te doen. Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten dat het beter is om de ledenvergadering die gepland stond op 7 april 2020 voorlopig uit te stellen.

Op de agenda van de vereniging staat nog gepland:

27 juni 2020 Kindermiddag.

26 september 2020 het jaarlijkse uitje. We gaan die dag naar het Bronzezeithof in Uelsen.

Rond de geplande datums gaan we kijken hoe de situatie met betrekking tot het coronavirus is en of activiteiten wel of niet door kunnen gaan.

We gaan uit van uw begrip voor onze keuze.

Pas goed op jezelf en op elkaar.

Het bestuur van de Belangenvereniging Heemserbos

Geef een reactie

Your email address will not be published.