We zijn op korte termijn op zoek naar een lid die wil toetreden tot de kascommissie. Dit houdt concreet in 2 keer de boekhouding controleren (over het jaar 2022 en 2023). Interesse? Stuur een email naar: heemserbos@gmail.com.

update: we zijn inmiddels voorzien! Ook voor het boekjaar 2023 is de kascommissie compleet.