Van de voorzitter, juni 2020

Op het moment dat ik dit schrijf, is ons land nog steeds in de ban van Corona. Dit heeft ertoe geleid dat we de ALV niet hebben kunnen laten doorgaan. Vanuit zo’n ingrijpende situatie blik je ook anders terug.

Veel van onze activiteiten zijn al belicht, ik houd het kort. Veel besproken zaken zijn een herhaling van zetten. Dit geldt ook voor het Breed Overleg met de gemeente. Soms zijn er verrassingen. Een ervan is de vijver bij Clara Feyoena Heem. Heel vaak onderwerp van gesprek en eindelijk heeft er onderhoud plaatsgevonden. Bodemreiniging en bebossing is opgeschoond. Ook ligt het paadje er iets minder hobbelig bij, ervaar ik. Bestrijding van de eikenprocessierups vindt ook plaats. Wijkbewoners hebben zich daar ook hard voor gemaakt. Soms werden we ’s avonds opgeschrikt door de bijbehorende werkzaamheden. Materieel hoor en zie je door de wijk rijden. We hopen dat het effect mag hebben. Ook is er gesproken over de zittingsperiode van het bestuur. Als bestuur hebben we besloten om er 4 jaar van te maken. Daardoor is er meer doorstroming.

Eind 2019 hoorden we van het overlijden van Wim Sterenberg. Samen met zijn vrouw trouwe en betrokken leden. Wim was bestuurslid en voorzitter en volgens zijn verhalen had hij een eigen stoel in het gemeentehuis. Daar maakte hij zich sterk voor het wel van onze wijk en we zijn hem daarvoor erkentelijk. Begin januari hebben we met een aantal bestuursleden onze condoleances overgebracht aan zijn vrouw en de familie en de uitvaartplechtigheid bijgewoond. Rust in vrede. Hij leeft voort in onze herinnering.

Geef een reactie

Your email address will not be published.