Artikel Rob Meijer (politie)

Van uw wijkagent Rob Meijer:
Aangifte/melding wat doet de politie ermee?
Als wijkagent kan ik niet in mijn eentje zorgen voor uw veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit hoop ik dan ook samen met bewoners en andere partners te doen. Daarvoor is wel uw melding nodig. LET OP!! Een melding is iets anders dan een aangifte.

Een melding is niets meer als een kennisgeving van een gebeurtenis. Al dan niet strafrechtelijk.
Een aangifte is een verzoek om onderzoek en vervolging van de daders bij een strafbaar feit.

Op welke manieren kan ik aangifte doen bij de politie en wat doen ze ermee?
U kunt persoonlijk, via internet of telefonisch aangifte doen bij de politie. U kunt altijd persoonlijk aangifte doen of melding maken van een feit waarvan u denkt dat het strafbaar is. U kunt de aangifte doen bij het politiebureau van de plaats waar het strafbare feit heeft plaatsgevonden, maar u kunt ook aangifte doen bij andere politiebureaus. Op basis van de gedane meldingen dan/wel aangiftes wordt politiebeleid gemaakt, dan wel inzet van politie personeel gepleegd. Anoniem aangifte doen
In principe kunt u niet anoniem aangifte doen. Alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties is het mogelijk anoniem aangifte te doen bij de politie. U kunt wel altijd anoniem melding maken van misdrijven. Dit kan bij M., de meldlijn van Meld Misdaad anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Via internet aangifte doen
Via de website politie.nl kunt u elektronisch aangifte doen. Dit kunt u alleen doen bij kleine misdrijven waarbij het niet waarschijnlijk is dat de dader kan worden opgespoord, maar waarbij wel een proces-verbaal nodig is. U kunt bijvoorbeeld internetaangifte doen van:
* diefstal uit de eigen auto;
* diefstal van een (brom)fiets;
* vernieling van openbaar vervoer/een openbaar gebouw;
* vernieling van een auto of een goed;
* winkeldiefstal.

Verplicht aangifte doen
Voor sommige ernstige strafbare feiten bent u verplicht aangifte te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om moord, doodslag, verkrachting en ontvoering.

Aangifte geweigerd
Een opsporingsambtenaar is verplicht om een aangifte op te nemen. Alleen als van tevoren duidelijk is dat er geen sprake is van een strafbaar feit, hoeft hij dit niet te doen. Als een opsporingsambtenaar weigert een aangifte op te nemen, kunt u een klacht indienen.

Intrekken aangifte niet mogelijk
Wanneer u aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit, kunt u deze aangifte later niet intrekken. Om een eventuele vervolging van de verdachte te voorkomen kunt u een brief schrijven aan de politie en de officier van justitie. In de brief doet u het verzoek de verdachte niet te vervolgen.

Aangifte doen in het buitenland
U moet altijd aangifte doen in het land waar het strafbaar feit heeft plaatsgevonden.

Geef een reactie

Your email address will not be published.