Een kleine geschiedenis van het Heemserbos

Clara Feyoena en het Heemserbos zijn met elkaar verbonden.
Clara Feyoena woonde omstreeks 1800 in de Havezate in Heemse.
Zij beschrijft het Heemserbos in haar Hofdicht (1783).

Wanneer de naam Heemserbos voor het eerst wordt gebruikt is niet bekend.
Op oude kaarten komt de naam niet voor. Bij het bos van de Havezate staat soms ’t Huys in Heemse. In oude stukken van 1820 lezen wij over de Plantagie of het Bosch van Heemse. De Plantagie was opnieuw beplant, maar van het oude bos bleven toch ook nog ruim 700 recht opgaande eiken en dennen bewaard.

De vorm van het Heemserbos is in de loop van de eeuwen weinig veranderd. Ook niet door de nieuwbouw die rond 1960 begon. De overleden schrijver Klaas Oosterkamp schrijft treffend dat er een woonwijk ontstond waar men het idee kon volhouden te wonen in een bos. (zie blad rondom den Herdenbergh 2011-28/4 van de Historische Vereniging Hardenberg).

In hetzelfde artikel staat dat zowel de gemeente als de belangenvereniging Heemserbos zich inspannen dat het boskarakter wordt gehandhaafd. Zo zijn er strenge regels voor het kappen van bomen.

Meer informatie over de geschiedenis staat op de informatiezuilen van de Verwonderroute door Heemse en op de website van de Stichting Historische Projecten.

Mocht u het interessant vinden meer te lezen over het leven van Clara Feyoena van Raesfelt- van Sytzama bekijk dan het blad Rondom den Herdenbergh 2007 24-4. Dit is een uitgave van de Historische Vereniging Hardenberg.