Heemserbos

Het Heemserbos werd in de 70-er jaren gerealiseerd als groene woonwijk, westelijk van Hardenberg, in het voormalig kerkdorp Heemse.

De villawijk grenst in het westen aan het natuurgebied de Rheezerbelten, in het zuiden aan het zorgcomplex Clara Feyoena Heem, in het oosten aan de historische weidegrond vóór de Witte of Lambertuskerk van Heemse, in het noorden aan de provinciale weg N34, sportpark De Boshoek met tal van sporten op loopafstand.

Toen ruim 40 jaar geleden het Heemserbos werd aangewezen als woongebied voor vrijstaande woningen, was het gemeentebestuur waakzaam voor het behoud van het boskarakter en de aansluiting op het naastliggende natuurgebied. Er werden ruime singels met bomen bewaard tussen de verschillende straten en huizen en ook de bestaande niveauverschillen werden gehandhaafd.

Bij de woningbouw werd nauwlettend toegezien op het harmoniëren met de omgeving, al is men later wel teruggekomen op een teveel aan platte daken. Er werd gestimuleerd de tuin als bostuin in te richten, zonder hekken en hagen en als dat nodig was zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke afscheidingen, alles passend in het bosgebied het Heemserbos.

In de loop der jaren zijn de zienswijzen hierover wel enigszins aangepast, maar het is heel duidelijk dat deze aanpak en het opvolgen van de richtlijnen ertoe heeft geleid dat het groene boskarakter binnen het Heemserbos opmerkelijk gaaf is bewaard. Het bestuur van de belangenvereniging probeert deze sfeer van aantrekkelijk wonen te bevorderen: aandacht voor de natuur, maar het prettig wonen staat voorop.

Het Heemserbos is voor kinderen een ideaal gebied om in vrijheid op te groeien. Meerdere speelveldjes zijn aanwezig, waar men zich ook in gezinsverband kan vermaken.

Woontips
Bij de gemeente Hardenberg is een meldpunt openbare ruimte voor acute storingen: 0523-271010. De gemeentegids geeft daarover meer informatie. Uiteraard wil het bestuur van de belangenvereniging u helpen, maar in eerste instantie is het de bedoeling dat uzelf de weg naar de betreffende instanties vindt. Zijn er zaken die het algemeen belang binnen de woonwijk betreffen, dan willen wij daarvan graag op de hoogte worden gebracht om eventueel samen met u en met andere instanties deze zaken door te spreken. Groen
Binnen de groene woonwijk Heemserbos geldt een uitzonderingsgebied ten aanzien van het kappen van bomen. Voor alle bomen –ongeacht welke soort- geldt dat een kapvergunning moet worden aangevraagd ale de diameter groter is dan 15 cm. (Een diameter van 15 cm komt overeen met een omtrek van 45 cm.) Dit houdt in dat het beleid t.a.v. de woonwijk Heemserbos is toegesneden op de aard van ‘groene woonbuurt’ en zorgvuldiger is dan in de overige gebieden van de gemeente.
Bladafvoer in de herfst
In het najaar als de bladeren vallen plaatst de gemeente Hardenberg op verschillende plaatsen draadhekken, waarin het blad kan worden gestort. Waar veel bomen staan zijn aangepaste gebruiken. De bladhekken zijn niet bestemd voor het normale tuinafval.
Huisdieren
Als u de hond uitlaat, wilt u die dan binnen de wijk aangelijnd houden en een schepje en/of plastic zakje meenemen om mogelijk overlast van poep-op-de-berm/straat te voorkomen. Verschillende bermen worden in het Heemserbos belopen of zijn in beheer van de bewoners.
Oppervlaktewater
Zowel de gemeente Hardenberg als het waterschap Velt en Vecht trachten te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk regenwater via natuurlijk wijze in de grond verdwijnt.Daarmee worden zowel zuiveringsinstallaties als afvoermogelijkheden ontlast en extreme regenval beter opgevangen.
Klachten
Bij de gemeente Hardenberg is een meldpunt openbare ruimte voor acute storingen: 0523-271010. De gemeentegids geeft daarover meer informatie. Uiteraard wil het bestuur van de belangenvereniging u helpen, maar in eerste instantie is het de bedoeling dat uzelf de weg naar de betreffende instanties vindt. Zijn er zaken die het algemeen belang binnen de woonwijk betreffen, dan willen wij daarvan graag op de hoogte worden gebracht om eventueel samen met u en met andere instanties deze zaken door te spreken.