Over Ons

De Belangenvereniging Heemserbos is opgericht in 1991. De vereniging heeft tot doel de belangen van de bewoners van het Heemserbos te behartigen en de wijk leefbaar te houden.

Iedereen woonachtig in het Heemserbos kan lid worden. De contributie bedraagt € 15 per jaar voor een meerpersoonshuishouden en € 12 voor een eenpersoonshuishouden. Wij organiseren doorgaans jaarlijks een nieuwjaarsborrel, een gezellige middag met kinderspelletjes, en een uitje in het najaar. Hiernaast bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen in een groepsapp met leden van de belangenvereniging. Het doel van deze app is om in contact te staan met andere leden, om elkaar alert te maken op bepaalde zaken en om noaberschap te faciliteren.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • voorzitter: Edwin Veltink
  • secretaris: Greet Beekhuis
  • penningmeester: Ginie Hamhuis
  • algemeen bestuurslid: Teun Hartgerink
  • algemeen bestuurslid: Mariëlle Tamminga

De statuten van onze vereniging zijn in te zien door op onderstaande foto te klikken.