Category: Nieuws

Plaatselijk Belang

Voor het nieuws van Plaatselijk Belang Heemse kijkt u op: www.plaatselijkbelangheemse.nl

Mededeling van de wijkagent

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Frank Scheper: Het zal u en jullie niet ontgaan zijn, maar in de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk Heemse. Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is eer één te veel Daarom …

Continue reading

Snippergroen

Snippergroen De bijeenkomst over het snippergroenbeleid van de gemeente waar de heer E. Berkelmans een toelichting heeft gegeven, heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 november 2011.   14 december 2011:De heer E. Berkelmans, projectleider beleid snippergroen gemeente Hardenberg, laat het volgende weten:Mijn toezegging op de bijeenkomst van 3 november ’11 om met ongeveer 5 weken meer duidelijkheid te verstrekken, loopt …

Continue reading